EKOPLAST RA s.r.o.

Sídlo: Jablonková 1282/40, 07501 Trebišov

Tel: +421 (0) 915 554 766
E-mail: ekoplastra@gmail.com

IČO: 51 105 624
DIČ: 21 206 015 38

Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.42332/V

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky